Disclaimer:

De tele Spedition Lehnen GmbH & Co. KG doet er alles aan deze website actueel te houden.

Toch kunnen er tussentijds veranderingen plaats vinden. Aansprakelijkheid en garantie m.b.t. actualiteit, correctheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informaties moeten wij afwijzen. Dit geldt ook voor alle anderen websites, die door middel van hyperlinks gekoppeld zijn.

De tele Spedition Lehnen GmbH & Co. KG. is ook voor de inhoud van deze gekoppelde websites niet aansprakelijk.